Piet Raemdonck's paintings investigate the dialogue between the figurative and the abstract, between recognition and non-recognition. There is no fixed stylistic format, no system. The simplest of subject matters will do. 

His works play with ways of expression. He wants the painting to be a world you enter, just by looking at it. Visual thrill is at the core of what Piet Raemdonck's work is all about. 

Piet Raemdonck (Ghent '72) is based in Belgium.


 

Piet Raemdonck's werk onderzoekt de dialoog tussen herkennen en niet herkennen. Tussen figuratie en abstractie. Hij werkt niet binnen een omschreven stilistisch format, werkt zonder vast systeem. De eenvoudigste onderwerpen volstaan.

Raemdonck's werk speelt met manieren van expressie. Hij wil dat het schilderij een wereld is die je betreedt door er naar te kijken. Visueel genot behoort tot de kern van het werk.

 

Get regular updates about Piet Raemdonck’s work

* required

CLOSE WINDOW